مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سازند گچساران در منطقه رامهرمز (مخزن سد جره)، شرق خوزستان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-12

محمد حسین قبادی؛ محمد محمدیان؛ حسن محسنی؛ رامین کرمی


بررسی عوامل مؤثر بر خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت الباجی)

دوره 3، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-9

حسن روحی؛ نصراله کلانتری؛ حمیدرضا محمدی بهزاد؛ حسن دانشیان


رخساره های الکتریکی و انطباق آنها با تراکم شکستگی ها در مخزن آسماری میدان نفتی لالی

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-9

بهمن سلیمانی؛ علی غبیشاوی؛ امیدرضا توسلی کجانی


بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-9

10.22055/aag.2015.11279

نرجس قهرمانی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس


زمین‌شناسی و زمین شیمی توده‌های نفوذی شرق نجم آباد (گناباد)

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 1-122

محمد حسن کریم پور؛ محراب مرادی؛ احسان سلاطی


کاربرد داده‌های هیدروشیمیایی در مطالعه هیدرودینامیک مخزن آسماری، میدان نفتی کرنج

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-13

بهمن سلیمانی؛ سید احسان ابراهیمی؛ موسی ظهراب زاده


مدیریت کمی و کیفی آبخوان دشت رامهرمز با استفاده از مدل ریاضی در MODFLOW و MD3DMS

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-8

منوچهر چیت سازان؛ سیده فاطمه موسوی؛ سید یحیی میرزائی؛ سعادت رستگار زاده


مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی‌ها در کانسار طلای زرمهر

دوره 5، شماره 3، مهر 1394، صفحه 1-10

10.22055/aag.2015.11820

شادی انصاری جعفری؛ بهنام رحیمی؛ فرزین قائمی؛ علیرضا مظلومی بجستانی


تاثیر زمین شیمیائی مخازن نفتی آسماری بر منابع آب کارستی مسجد سلیمان

دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-14

10.22055/aag.2015.11888

سید یحیی میرزائی ارجنکی؛ علیرضا زراسوندی؛ مریم اورنگ


آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد)

دوره 6، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-14

10.22055/aag.2016.12385

سعید علیقلی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ مرتضی رزم آرا


تحلیل ساختاری، دگرسانی، کانی سازی طلا- مس و مطالعه سیالات درگیر در jog اتساعی شمال شرق کاشمر

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-19

10.22055/aag.2017.13426

علیرضا الماسی؛ محمد حسن کریم پور؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی؛ بهنام رحیمی