داوران

وضایف داوران

به استثناء موارد مطرح شده توسط هیات تحریریه که به صورت مشخص بیان ‌می‌شود، تمام محتوای موجود در مجله قبل از چاپ تحت فرایند داوری همتا (Peer review) قرار می‌گیرد. داوری همتا به معنی مشاوره درخصوص مقالات ارسال شده با داوران متخصص غیر اعضاء هیات تحریریه است. از داوران دعوت شده از طرف سردبیر مجله خواسته می‌شود که قوانین زیر را مد نظر قرار دهند:    

 

1- بررسی انتقادی اما سازنده مقاله و ارائه نظرات دقیق در خصوص مقاله برای کمک به نویسندگان در بهبود کار

2- در صورت لزوم داوری چند باره نسخه‌های مختلف مقاله

3- ارائه تمام اطلاعات مورد نیاز در مهلت‌های تعیین شده

4- ارائه توصیه به سردبیر درباره مناسب بودن مقاله  برای چاپ در مجله

5- اعلام به سردبیر؛ درصورت وجود هر گونه تعارض منافع با نویسنده یا محتوای مقاله تحت داوری

6- گزارش سو رفتارهای احتمالی در پژوهش

7- پیشنهاد داور جایگزین در صورتی که داور انتخاب شده به هر دلیلی قادر به داوری مقاله نباشد

8- در نظر گرفتن مقاله به عنوان مدرک محرمانه

9- استفاده نکردن از کار تشریح شده در مقاله تحت داوری

10- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که به گونه‌ای شناسایی شده‌اند

11- عدم معرفی خود به نویسندگان

12- عدم تحویل مقاله تحت داوری به داور دیگر

13- اطمینان از کیفیت بالای مقاله و این که مقاله حاصل کار پژوهشی مستقل باشد

14- اطلاع رسانی به سردبیر در صورت آگاهی از ارسال مقاله به مجلات دیگر

15- نوشتن گزارش داوری با ادبیات ساده

16- بررسی نوآوری، اصالت، صحت علمی، جنبه‌های اخلاقی، رعایت دستور زبان مناسب، علائم نگارشی، ارجاع دهی مناسب و گزارش احتمال سوء رفتار علمی

17- بررسی ساختار مقاله تحت داوری و  انطباق آن با دستورالعمل راهنمای نویسندگان مجله