داوران

وضایف داوران

به استثناء موارد مطرح شده توسط هیات تحریریه که به صورت مشخص بیان ‌می‌شود، تمام محتوای موجود در مجله قبل از چاپ تحت فرایند داوری دو سوناشناس (double-blind peer-review) قرار می‌گیرد. داوری همتا به معنی مشاوره درخصوص مقالات ارسال شده با داوران متخصص غیر اعضاء هیات تحریریه است. از داوران دعوت شده از طرف سردبیر مجله خواسته می‌شود که قوانین زیر را مد نظر قرار دهند:    

 

1- بررسی انتقادی اما سازنده مقاله و ارائه نظرات دقیق در خصوص مقاله برای کمک به نویسندگان در بهبود کار

2- در صورت لزوم داوری چند باره نسخه‌های مختلف مقاله

3- ارائه تمام اطلاعات مورد نیاز در مهلت‌های تعیین شده

4- ارائه توصیه به سردبیر درباره مناسب بودن مقاله  برای چاپ در مجله

5- اعلام به سردبیر؛ درصورت وجود هر گونه تعارض منافع با نویسنده یا محتوای مقاله تحت داوری

6- گزارش سو رفتارهای احتمالی در پژوهش

7- پیشنهاد داور جایگزین در صورتی که داور انتخاب شده به هر دلیلی قادر به داوری مقاله نباشد

8- در نظر گرفتن مقاله به عنوان مدرک محرمانه

9- استفاده نکردن از کار تشریح شده در مقاله تحت داوری

10- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که به گونه‌ای شناسایی شده‌اند

11- عدم معرفی خود به نویسندگان

12- عدم تحویل مقاله تحت داوری به داور دیگر

13- اطمینان از کیفیت بالای مقاله و این که مقاله حاصل کار پژوهشی مستقل باشد

14- اطلاع رسانی به سردبیر در صورت آگاهی از ارسال مقاله به مجلات دیگر

15- نوشتن گزارش داوری با ادبیات ساده

16- بررسی نوآوری، اصالت، صحت علمی، جنبه‌های اخلاقی، رعایت دستور زبان مناسب، علائم نگارشی، ارجاع دهی مناسب و گزارش احتمال سوء رفتار علمی

17- بررسی ساختار مقاله تحت داوری و  انطباق آن با دستورالعمل راهنمای نویسندگان مجله

 

لیست داوران:

 

نصرالله کلانتری

 هیدروژئولوژی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

شجاع الدین نیرومند

زمین شناسی اقتصادی

دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

 محمد  ابراهیمی

پتررولوژی آذرین

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

https://publons.com/researcher/1804689/mohammad-ebrahimi

 

رسول اجل لوئیان

زمین شناسی مهندسی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

ابراهیم اصغری کلجاهی

زمین شناسی مهندسی

دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

https://publons.com/researcher/1537665/ebrahim-asghari-kaljahi

 

اصغر اصغری مقدم

هیدروژئولوژی

دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

پیمان افضل

زمین شناسی اقتصادی

گروه مهندسی معدن، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/3002477/peyman-afzal

 

مریم آهنکوب

پترولوژی

 گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور شهرکرد

https://publons.com/researcher/1626758/maryam-ahankoub

 

زهرا بنیادی

زمین شناسی اقتصادی

گروه زمین شناسی،  دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

 

مهدی ترابی کاوه

زمین شناسی مهندسی

گروه زمین شناسی، دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/2985396/mehdi-torabi-kaveh

 

نادر تقی پور

زمین شناسی اقتصادی

دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

 

عباس چرچی

تکتونیک

گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4301990/abbas-charchi

 

منوچهر چیت سازان

مدیریت منابع آب

گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

علی حاج ابوالفتح

کانی شناسی

گروه زمین شناسی، دانشگاه زنجان

 

اکبر حیدری

رسوب شناسی

گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4278312/akbar-heidari

 

علیرضا داودیان دهکردی

پترولوژی

 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

 

فاطمه راست منش

زمین شناسی زیست محیطی

گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/3441324/fatemeh-rastmanesh

 

قدرت‌اله رستمی پایدار

زمین شناسی اقتصادی

گروه زمین شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی

 

محسن رضایی

زمین شناسی اقتصادی

گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/3794761/mohsen-rezaei

 

کاظم رنگزن

سنجش از دور و GIS

گروه سنجش از دور وGIS، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/3170739/kazem-rangzan

 

سجاد زارعی

سنجش از دور و GIS

گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4266099/sajad-zareie

 

ایمان زحمت کش

زمین شناسی نفت

گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4308152/iman-zahmatkesh

 

مسعود ساعت ساز

زمین شناسی

 دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

بابک سامانی

تکتونیک

گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/3035090/babak-samani

 

بهمن سلیمانی

زمین شناسی نفت

گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4315521/bahman-soleimani

 

نرگس شکری

چینه نگاری و دیرینه شناسی

گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4259343/narges-shokri

 

صدیقه بطالب لویی

زمین شناسی زیست محیطی

دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

احمد عباس نژاد

زمین شناسی

گروه زمین شناسی،  دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

سجاد عباسی

زمین شناسی زیست محیطی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/3778466/sajjad-abbasi

 

مصطفی علامه زاده

ژئوفیزیک

پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله، تهران

 

مجید علیپور

زمین شناسی نفت

گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/3908589/majid-m-alipour

 

بهرام علیزاده

زمین شناسی نفت

گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4314691/bahram-alizadeh

 

محمد فودازی

پترولوژی

دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام شهر

 

مصطفی کابلی زاده

سنجش از دور و GIS

گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4250419/mostafa-kabolizadeh

 

مهدی کبرایی

زمین شناسی نفت

اداره مطالعات و تحقیقات ژئوشیمی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

 

علی کدخدائی

زمین شناسی نفت

دانشکده علوم طبیعی، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز

 

حسین کوهستانی

زمین شناسی اقتصادی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم دانشگاه زنجان

https://publons.com/researcher/1530688/hossein-kouhestani

 

مسعود چراغی سیف آباد

مکانیک سنگ

دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

آزاده ملکزاده شفارودی

زمین شناسی اقتصادی

گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/2044751/azadeh-malekzadeh-shafaroudi

 

سید ساجدین موسوی

زمین شناسی مهندسی

گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4299578/sajedin-mousavi

 

فردین موسیوند

زمین شناسی اقتصادی

دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

 

سید یحیی میرزائی ارجنکی

هیدروژئولوژی

گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4256479/seyed-yahya-mirzaee

 

عطا الله ندیری

آبشناسی

گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

 

مهدی هنرمند

زمین شناسی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

زهرا اعلمی نیا

زمین شناسی اقتصادی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

 

حسینعلی تاج الدین

زمین شناسی اقتصادی

گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

 

علیرضا زراسوندی

زمین شناسی اقتصادی

گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4309856/alireza-zarasvandi

 

میر محمد میری

پترولوژی

گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4257297/mirmohammad-miri

 

نصرت آقازاده

هیدروژئولوژی

گروه عمران- مدیریت منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

https://publons.com/researcher/3994313/nosrat-aghazadeh

 

علی اکبر حسن نژاد

زمین شناسی اقتصادی

دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

 

محمد فاریابی

هیدروژئولوژی

گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت

 

سیدجواد مقدسی

زمین شناسی اقتصادی

گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 

حسین حاجی علی بیگی

تکتونیک

گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

 

هادی جعفری

آب شناسی

دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

 

روزبه دبیری

مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

https://publons.com/researcher/1486396/rouzbeh-dabiri

 

حسن حاجی حسینلو

تکتونیک

گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد واحد خوی، خوی

 

سینا اسدی

زمین شناسی اقتصادی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1821644/sina-asadi

 

محمد یزدی

زمین شناسی اقتصادی

گروه زمین شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی