اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر منوچهر چیت سازان

مدیریت منابع آب استاد- دانشکده علوم زمین

chitsazan-mscu.ac.ir
+989163114998

مدیر مسئول

دکتر عباس چرچی

زمین شناسی ساختمانی(تکتونیک) استادیار- دانشکده علوم زمین

charchi38scu.ac.ir
+989163096963

دبیر اجرایی

دکتر محسن رضایی

زمین شناسی اقتصادی استادیار- دانشکده علوم زمین

m.rezaeiscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر یوهان ریت

کانی شناسی منابع دانشکده علوم زمین کاربردی و ژئوفیزیک، دانشگاه مونتان لئوبن، اتریش

institute.unileoben.ac.at/mineralogie/Johann_Raith_Website/About_me.html
johann.raithunileoben.ac.at

دکتر علیرضا زراسوندی

زمین شناسی اقتصادی استاد- دانشکده علوم زمین

zarasvandi_ascu.ac.ir
+986133331059

دکترآرش ندری

هیدروژئولوژی دانشکده منابع آب آریزونا، آریزونا، آمریکا

anadriazwater.gov

دکتر نصراله کلانتری

هیدروژئولوژی استاد- دانشکده علوم زمین

n.kalantariscu.ac.ir
+989161130915

دکتر بهرام علیزاده

زمین شناسی نفت استاد- دانشکده علوم زمین

alizadehscu.ac.ir
+986133330136

دکتر تادج اسلاب

موسسه تحقیقات کارست، آکادمی علوم و هنر اسلوونی

izrk.zrc-sazu.si/en/sodelavci/tadej-slabe-en#v
tadej.slabezrc-sazu.si
+386 5 700 19 00

دکتر محسن آروین

سنگ شناسی آذرین- زمین شیمی استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

arvinmail.uk.ir

دکترکاظم رنگ زن

سنجش از دور دانشیار- دانشکده علوم زمین

kazemrangzanscu.ac.ir
+989163130790

دکتر سید علی آقانباتی

چینه شناسی- تکتونیک دانشیار- سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور

aqanabatigsi.ir

دکتر عباس مرادیان

سنگ شناسی- زمین شیمی دانشیار- دانشگاه شهید باهنر کرمان

moradianmail.uk.ac.ir

دکتر بهمن سلیمانی

زمین شناسی نفت استاد- دانشکده علوم زمین

soleimani_bscu.ac.ir
+989161133711

دکتر نوذر سامانی

هیدروژئولوژی استاد- دانشگاه شیراز

samanisusc.ac.ir
+989171184333

دکتر بابک سامانی

تکتونیک و زمین شناسی ساختاری دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

b.samaniscu.ac.ir
00989177176977
0000-0002-7007-9274

دکتر عزت اله رئیسی اردکانی

هیدروژئولوژی استاد- دانشگاه شیراز

e_raeisiyahoo.com
+989171170201

دکتر عادل ساکی

پترولوژی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

adel_sakiscu.ac.ir
00989123461054
0000-0002-1008-7010

دکتر حجت اله رنجبر

سجش از دور استاد دانشکده مهندسی معدن

h.ranjbaruk.ac.ir
+983412121003; +989131420464