درباره نشریه

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته به صورت فصل‌نامه انتشار می­‌یابد و هدف آن ارائه آخرین دستاوردهای علمی در علوم زمین و ارتقاء سطح علمی پژوهشگران در جنبه‌های مختلف علوم زمین است. این مجله از انتشار مقالات با کیفیت بالای علمی-پژوهشی از ایران و سایر نقاط جهان در مورد موضوعات زمین­ شناسی کاربردی استقبال می‌کند. همه مقالات قبل از چاپ در فرایند داوری قرار می‌گیرند. مقالات قابل قبول مجله شامل موارد زیر است:

 مقالات پژوهشی

یادداشت‌های پژوهشی و گزارش‌های فنی

مقالات مروری

 

 توالی انتشار:

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  به‌صورت چهار شماره در سال منتشر می‌شود و در مواردی در شماره‌های ویژه نیز منتشر می‌شود.

  پایه­ گذار: دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز


مدیر مسئول: عباس چرچی

گروه زمین ­شناسی، دانشکده علوم­ زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

دبیر اجرایی : محسن رضایی

گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم­ زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز


کلیه حقوق محفوظ است.

حق طبع و نشر متعلق به دانشگاه شهید چمران اهواز است.


آدرس: دانشگاه شهید چمران اهواز، بلوار گلستان، اهواز، کد پستی 61357-43135
E-mail: aag@scu.ac.ir

وبسایت: http://aag.scu.ac.ir

 

  نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

مجله زمین ­شناسی کاربردی پیشرفته متعهد به دسترسی فوری و واقعی برای کارهای دانشگاهی است. دسترسی به تمامی مقالات پژوهشی، گزارش‌های فنی و مقالات مروری در این مجله بلافاصله بعد از زمان انتشار آزاد است و هیچ نوع هزینه‌ای پیش از چاپ از مولف دریافت نمی‌شود. همچنین خواننده هیچ گونه هزینه‌ای برای مطالعه و یا مرور مقالات پرداخت نمی‌کند.