اصول اخلاقی انتشار مقاله

بیانیه اصول اخلاقی و تخلفات نشر

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته هم اکنون عضو کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) نیست اما رهنمون های کمیته بین المللی اخلاق در نشر را در بررسی و انتشار مقالات مد نظر قرار می دهد.  درخواست بررسی عضویت مجله در حال بررسی توسط کمیته بین المللی اخلاق در نشر می باشد.

اصول نشر

اصول نشر در زمین شناسی کاربردی پیشرفته بر مبنای روند و فرآیندی مدون و قانومند بنا شده که سیاست های کلان مجله هم از همین روند  تبعیت می­کند. تطابق و همخوانی محتوای مقالات ارسال شده با حوزه کاری مجله، یکی از سیاست های مجله می باشد. دستورالعمل ها و راهنمایی های کمیته اصول اخلاقی نشر نیز همین مطالب را بررسی می نماید. مقالات ارسال شده می بایست فاقد هرگونه موارد اتهامی مانند توهین و افترا، نقض قوانین حق تکثیر و نشر و سرقت ادبی باشند. نظرات داوران هم بخشی دیگر از روند تصمیم گیری می باشد. نتایج این دو قسمت تصمیم نهایی برای هر مقاله را مشخص می­کند. زمین شناسی کاربردی پیشرفته حق انتخاب مقالات ارزشمند ارسالی برای چاپ و انتشار را برای خود محفوظ می داند.

 

محرمانگی

زمین شناسی کاربردی پیشرفته متعهد و پایبند به حفاظت از تمامی اطلاعات مقالات ارسالی در مواقع خاص و در مقابل افراد غیرقابل اعتماد، می باشد. از این جهت، این اطلاعات تنها در اختیار هیئت تحریریه، داوران و مشاوران قرار خواهند گرفت.

 

شناسایی و مقابله با اتهامات ناشی از سوء رفتارها و رفتارهای غیرقانونی پژوهشی

ناشر و سردبیر مجله اقدامات معقول و مدونی را جهت شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آنها سوء رفتارهای پژوهشی شامل سرقت ادبی، دستکاری ارجاعات و ساخت داده صورت گرفته است، انجام خواهند داد. در هیچ موردی مجله و یا دست اندرکاران آن چنین سوء رفتارهایی را آگاهانه حمایت نکرده و اجازه وقوع این اتفاق را نخواهند داد. در صورت مشاهده چنین اتهاماتی ناشی از سوءرفتار های پژوهشی مربوط به مقاله چاپ و منتشر شده، توسط ناشر مجله و یا ویراستار، ناشر و یا ویراستار باید از دستورالعمل های کمیته اصول اخلاقی نشر پیروی نمایند.

 

منابع درآمد/تبلیغات/بازاریابی مستقیم

زمین شناسی کاربردی پیشرفته توسط دانشگاه شهید چمران اهواز حمایت مالی شده و منبع دیگری جهت تامین هزینه ها ندارد. همچنین این مجله هیچگونه تبلیغ و آگهی را برای درج در سایت و یا بصورت مقاله گزارشی نخواهد پذیرفت.

 

برنامه انتشار/ بایگانی

زمین شناسی کاربردی پیشرفته هر ساله چهار شماره منتشر می کند. تمامی مطالب از ابتدا تا آخرین شماره، برای همیشه در وبسایت مجله باقی خواهند ماند.

 

مسئولیت های نویسنده

نویسندگی

مقاله ارسالی برای چاپ و ارجاع در مجله، می بایست توسط نویسنده و یا نویسندگان خود تایید شده باشد. از این رو نویسنده یا نویسندگان می بایست حضوری فعال در طراحی و فراهم آوردن موارد مورد نیاز مقاله خود داشته باشند. همه نویسندگان بایستی به دقت محتویات مقاله خود را بررسی کرده و نسخه هایی و ارسالی مقاله می بایست به تایید آن ها رسیده باشد. نویسندگان، مسئول محتویات مقاله ارسالی خود می باشند. آنها همچنین می بایست فرمی مبنی بر همکاری و مشارکتشان در نگارش نسخه ارسالی مقاله، جهت تایید به امضاء برسانند. مقالات تنها در صورتی برای چاپ در نظر گرفته می شوند که رضایت تمامی نویسندگان اعلام شود.

 

 اصالت و سرقت ادبی

نویسندگان می بایست محتویات اصلی و بدیع خود را برای چاپ در مجله ارائه دهند. در مقالاتی که بخشی از مقالات دیگر در آنها استفاده شده، نویسنده و یا نویسندگان بایستی به درستی به منبع متن استفاده شده اشاره کرده و به آن ارجاع دهند. زمین شناسی کاربردی پیشرفته با استفاده از نرم افزار همانندجو در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می گیرد.

 

انتشار چندگانه، مازاد و همزمان

نویسندگان نباید مقالاتی که قبلا در مجلاتی دیگر ارائه شده اند را ارسال و استفاده نمایند. در موارد ارسال همزمان مقالات برای بیش از یک مجله مطابق با قوانین اصول اخلاقی نشر عمل خواهد شد.

 

تایید منابع

تایید و اعلام منابع استفاده شده از دیگر پژوهشگران همواره الزامی است. نویسندگان همواره بایستی به مقالاتی که در تعیین ماهیت مقاله ارسالی تاثیر گذار هستند، اشاره نمایند.

 

افشا و تعارض منافع

تمامی نویسندگان می بایست در نسخه ارسالی مقاله خود هرگونه اختلافات مالی و یا تعارضات اساسی منافع خود، که ممکن است تحت تاثیر نتایج و یا تفسیر مقاله قرار گیرند را اعلام کنند. همچنین تمامی منابع حامیان مالی از پروژه بایستی اعلام گردند. 

وظایف و مسئولیت های داوران

مشارکت در تصمیمات ویراستاری

به استثناء موارد مطرح شده توسط هیات تحریریه که به صورت مشخص بیان ‌می‌شود، تمام محتوای موجود در مجله قبل از چاپ تحت فرایند داوری دو سو ناشناس قرار می‌گیرد. داوران همکار نقش موثر و مهمی در کمک به سردبیر برای اتخاذ تصمیمات  ویراستاری علمی دارند. همچنین آنها در فرآیند مکاتبات ویراستاری با نویسندگان، آن­ها را به آنها در راستای بهبود مقالات خود یاری می نماید.

 

فوریت و وقت شناسی

هرکدام از داوران همکاری که احساس می­کنند فاقد توانایی لازم برای داوری و بررسی نسخه ارسالی مقاله ای می باشند  و یا امکان بررسی و داوری سریع و به موقع مقاله برایشان فراهم نمی باشد، می بایست با اطلاع به سردبیر، خود را از پروسه داوری خارج نمایند.

 

هزینه بررسی اولیه و چاپ 

 - زمین شناسی کاربردی پیشرفته از ارسال مقالات با کیفیت بالای علمی- پژوهشی استقبال می کند و هزینه انتشار توسط مجله دریافت نمی گردد. دانشگاه شهید چمران اهواز مجله را منتشر می کند و هیچ گونه هزینه ای برای ارسال و یا چاپ مقالات ارسالی در نظر گرفته نشده است.