تماس با ما

نشانی مجله:

 اهواز- بلوار گلستان- میدان دانشگاه- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم زمین

دفتر مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته

شماره تماس: 33333710-061

پست الکترونیکی: aag@scu.ac.ir

 


CAPTCHA Image