نویسنده = محمد حسن کریم پور
کانی‌شناسی و تغییرات زمین‌شیمیایی سنگ میزبان آلتره شده در ناحیه معدنی سرب و روی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-16

10.22055/aag.2017.22890.1745

محمد حسن کریم پور؛ آزاده ملکزاده شفارودی؛ عباس اسمعیلی سویری؛ سعید شعبانی


مطالعات کانی‌سازی، دگرسانی و زمین شیمی در سطح و حفاری‌های اکتشافی و تفسیر داده‌های IP/RS در شمال منطقه مهرخش

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 82-92

10.22055/aag.2015.11709

مریم جاویدی مقدم؛ محمد حسن کریم پور؛ محمدرضا حیدریان شهری؛ آزاده ملک زاده شفارودی


نقش کنترل کننده‌های چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و ساختاری درجایگیری کانسار سرب نخلک (شمال شرق اصفهان)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 51-66

10.22055/aag.2015.11447

محمدعلی جزی؛ محمدحسن کریم‌پور؛ آزاده ملک‌زاده شفارودی؛ بهنام رحیمی


زمین‌شیمی و تفکیک توده‌های نفوذی، ارتباط آن‌ها با کانی‌سازی و تفسیر داده‌های IP/RS در منطقه اکتشافی گزو

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 47-60

امیر مهدوی؛ محمد حسن کریم پور؛ محمدرضا حیدریان شهری؛ آزاده ملکزاده شفارودی


کانی‌سازی و اکتشاف مگنتیت به روش مغناطیس‌سنجی زمینی در محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن سنگ آهن سنگان خواف

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 38-54

محمد حسن کریم پور؛ آزاده ملکزاده شفارودی؛ عباس گل محمدی