نویسنده = ایرج مغفوری مقدم
زیست‌چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های نهشته‌های الیگو- میوسن سازند آسماری در شمال خاور ایلام، حوضه لرستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22055/aag.2024.44604.2400

قاسم شیر محمدی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ رحمان آزاد بخت


مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند تله زنگ، پهنه لرستان، غرب ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 469-482

10.22055/aag.2022.40037.2280

حمید رضا جعفری زاده؛ ایرج مغفوری مقدم؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی


سامان بندی و محبط رسوبی استراکد های الیگوسن پسین(شاتین) خاور گرکان، زون ارومیه دختر

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 177-191

10.22055/aag.2021.35432.2172

صفورا یاس بلاغی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ بیژن یوسفی


بررسی ریزرخساره ها، مدل رسوبی و خصوصیات ژئوشیمی آلی سازند گرو در تاقدیس خرم آباد

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 439-454

10.22055/aag.2020.33549.2122

شکوفه موری؛ ایرج مغفوری مقدم؛ یاسین عبدی؛ قمرناز دارابی ظفری


یافته های جدیدی از چینه نگاری سکانسی سازند روته در شمال البرز مرکزی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 193-207

10.22055/aag.2019.30273.2014

ایرج مغفوری مقدم؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا چگینی؛ مسعود لطف پور لطف پور