کلیدواژه‌ها = فرونشست
ارزیابی مخاطرات زیست محیطی ناحیه تسوج براساس روش تصمیم گیری چند متغیره

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 856-876

10.22055/aag.2020.34656.2154

افسانه همت پور؛ محمد حسنپورصدقی؛ نصیر عامل


بررسی خطر احتمالی فرونشست و کارست‌زایی بر خط لوله اتیلن غرب حدفاصل میاندوآب به پتروشیمی تبریز

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 89-99

10.22055/aag.2016.12711

عبدالرضا واعظی؛ زینب احمدزاده؛ محمد حسنپور صدقی؛ اسماعیل فاتحی فر