بررسی پدیده گرمایش جهانی در استان خوزستان طی دوره 2016-1988 با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرکل هواشناسی خوزستان

2 دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 گروه اقلیم شناسی،دانشکده جغرافی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

افزایش غلظت میزان گازهای گلخانه­ای منجر به تشدید پدیده­ای بنام گرمایش جهانی گردیده است، پدیده­ای که باعث شده تا میانگین دمای سالانه سطح کره زمین طی قرن گذشته 0.74 درجه سانتی­گراد افزایش یابد. گرمایش جهانی پدیده­ای است که اثرات ناخوشایند فراوانی بر زندگی انسان‌ها و جانوران می‌گذارد. رخداد و شدت یافتن پدیده­هایی نظیر خشکسالی­، کاهش بارندگی­، افزایش رخداد روزهای گرد وخاک و سیلاب­ نیز ناشی از پدیده تغییر اقلیم و نهایتاً گرمایش جهانی در دنیا بوده است.
در این تحقیق جهت بررسی پدیده گرمایش جهانی در استان خوزستان با استفاده از روش‌های معمول سری‌های زمانی (میانگین‌های متحرک، معادله خط روند-ضریب خط روند) و آزمون ناپارامتریک من کندال، تغییرات درجه حرارت میانگین سالانه هوا طی دوره 2016-1988 در 8 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی (آبادان- اهواز- امیدیه- بستان- دزفول رامهرمز- ماهشهر- مسجد سلیمان) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از افزایش قابل ملاحظه دمای میانگین هوا در تمام ایستگاه­های استان بوده، به­نحوی که ایستگاه­های منتخب طی دوره مطالعاتی (به جزایستگاه مسجدسلیمان روند افزایشی در سطح 5 درصد) روند افزایشی معنی­­داری در سطح 1 درصد نشان می­دهند. همچنین ایستگاه­های بستان و رامهرمز به ترتیب با 0.107 و 0.097 درجه سانتیگراد در هر سال، بیشترین ضریب افزایش درجه حرارت سالانه را دارا بوده­اند.

کلیدواژه‌ها


Alijani, B.V., Ghavidel Rahimi, Y., 2005. Comparison and prediction of annual temperature changes in Tabriz with temperature anomalies of the Earth using linear regression and neural network. Journal of Geography and Development 6, 21-38.
Freiwan, M., Kadioğlu, M., 2008. Climate Variability in Jordan. International Journal of Climatology 28, 69-89.
IPCC Summary for Policymakers, 2007. In: Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K.B., Tignor, M., Miller, H.L (eds) Climate change 2007: The physical science basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.
IPCC Summary for Policymakers, 2013. Detection and Attribution of Climate Change, pp. 14-15.
Jiangping, Z., Zhong, Y., Daojie, W, Xinbao, Z., 2002. Climate change and causes in the Yuanmou Dry-Hot valley of Yunnan, China. Journal of Arid Environments 51, 153-162.
Kumar, P.V., Bindi, M., Crisci, A., Maracchi, G., 2005. Detection of variations in air temperature at different time scales the period 1889-1998 at Firenze, Italy. Climatic Change 72 , 123-50.
Qiang, Z., Jiang, C., Zengxin, Z., 2005. Observed climatic changes in Shanghai during 1873-2002. Journal of Geographical Sciences 15, 217-222.
Shirgholami, H., Ghahraman, B., 2005. The trend of annual temperature change of Iran. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 9, 10-15.
Sutton, R.T., Dong, B., Gregory, J.M., 2007. Land/sea warming ratio in response to climate change: IPCC AR4 model results and comparison with observations. Geophysical Research Letters 34, 20-25.
Trenberth, K.E., Jones, P.D., Ambenje, P., Bojariu, R., Easterling, D., Klein, T., Parker, D., 2007. Observations: surface and atmospheric climate change. IPCC, Climate Change, pp. 235-336.
Türkes, M., Sümer, U.M., Kiliç, G., 1998. Observed changes in maximum and minimum temperatures in Turkey. International Journal of Climatology 16, 463-477.
World Meteorological Organization, 2014. WMO statement on the status of the global climate in 2014.