بررسی بنای تاریخی زیگورات از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسنده

دانشجو کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

    معبد زیگورات چغازنبیل در جنوبغرب ایران، استان خوزستان، 45 کیلومتری جنوبشرقی شهرباستانی شوش در طول جغرافیایی " 15 و O 48 شرقی و عرض جغرافیایی ، 12 و O32 شمالی می باشد. معبد چغازنبیل که در حال حاضر تاریخ 3300 ساله ایران را از معماری تمدن ایلامی رقم میزند در قرن 13 بر روی سردارآباد در منطقه زاگرس چینخورده ساخته شده است. این بنا پس از سالیان متمادی دستخوش تغییر کرده است و همینطور از بازمانده های این بنا در دو طبقه و نیم از پنج طبقه آغاز شده است. نتایج آزمایشات شیمیایی و مکانیک خاک نشان دهنده آن است که ترکیب بافت بنای زیگورات به میزان اندک نسبت به سالهای گذشته از اثر فرسایش تغییر می کند و باعث می شود کلر ، رس و سیلت نمونه ها از اثر تماس با آب و شسته شدن کاهش و میزان سولفات خاک و ماسه افزایش یافته است و همین امر باعث فرسوده تر شدن نسبت به سالهای گذشته می شود. با توجه به نتایج آزمایشات به طور کلی مهمترین عامل تخریب معادن در حال حاضر به دلیل خشت و گلی بودن معلومات فرسایش از بارانهای منطقه وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


گیرشمن، ر (1373). (چغازنبیل دورانتاش) ، جلد اول (زیگورات)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صفحه 338
 ملک عباسی، م؛ شهرابی، م.، (1379)، پروژه چغازنبیل ، گزارش زمین شناسی 1:2000 (منطقه چغازنبیل و هفت تپه).
خدایی، ک؛ محمدزاده، ح؛ ناصری، ح؛ شهسواری،ع.، (1391)، بررسی آلودگی نیترات آب زیرزمینی دشت دزفول – اندیمشک و تعیین منشاآلودگی به کمک ایزوتوپ های 15N و 18O ، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال ششم، شماره22
ابراهیمی پورسنگی، م؛ نادعلیان، آ.، (1391)، بازتاب باورهای مرتبط با آب در آثار هنری ایلامیان، فصلنامه علمی پژوهشی نگره، شماره21، صفحه85.
بهاروند، ن؛  آرین، م؛  سالار ترخانی، م؛ قرشی، م؛  و همکاران،  (1388) ، بررسی زمین ساخت فعال در تاقدیس سردارآباد و اثر آن بر معبد چغازنبیل ، فصل نامه زمین دانشکده علوم پایه تهران شمال، سال پنجم ، شماره 2.
 مجله باستان شناسی و تاریخ، (1367)، سال سوم، شماره اول، صفحه 25.
گروه شناخت مواد و مصالح و مطالعات آزمایشگاهی پروژه حفاظت و مرمت چغازنبیل (1380)، گزارش مطالعات انجام شده روی خاک­های رسی منطقه، بخش هفت تپه،  پژوهشکده حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی، کتابخانه سایت میراث فرهنگی.
گروه شناخت مواد و مصالح و مطالعات آزمایشگاهی پروژه حفاظت و مرمت چغازنبیل(1381) ، گزارش مطالعات انجام شده روی مواد و مصالح خشت­های منطقه چغازنبیل ، بخش هفت­تپه، پژوهشکده حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی، کتابخانه سایت میراث فرهنگی.
گروه شناخت مواد و مصالح و مطالعات آزمایشگاهی پروژه حفاظت و مرمت چغازنبیل (1379)، گزارش مطالعات آسیب شناسی آجرهای منطقه چغازنبیل، بخش هفت­تپه، پژوهشکده حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی ، کتابخانه سایت میراث فرهنگی.
 
Seed ,H.B. , Woodward, R.J. and Lund gren, R. " Pressure of swelling soil against retaining Wall " , Soil Mech. And Found ENg . , vol, 25, No.3, 1988 .
Watanabe ,  Kunio 1998 Physical ,  Mineralogical and Chemical Properties of Mud Bricks and Mortars Used for the Canstruction of Chogha Zanbil Ziggurat – Report to UNESCO.