نویسنده = حسین کوهستانی
کانی‌‏شناسی، زمین‌شیمی و منشاء نهشته بوکسیت قارخوتلو، جنوب ‌باختر زنجان

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 424-451

10.22055/aag.2021.36773.2210

فرزانه نوری ناو؛ حسین کوهستانی؛ میر علی اصغر مختاری؛ افشین زهدی


کاربرد مطالعات الکترون مایکروپروب در تعیین ژنز کانه زایی کرومیت در منطقه قره‌ناز- علم کندی، باختر زنجان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 198-224

10.22055/aag.2020.30512.2025

پرهام اهرابیان فرد؛ قاسم نباتیان؛ میر علی اصغر مختاری؛ مریم هنرمند؛ حسین کوهستانی


کانه زایی، ساخت و بافت و ژنز رخداد معدنی طلای حلب، جنوب باختر دندی، استان زنجان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 488-513

10.22055/aag.2020.29775.1995

رحیمه نفیسی؛ حسین کوهستانی؛ میر علی اصغر مختاری؛ مارتیا صادقی


کانسار مس حمزه‌لو: کانه زایی مس با میزبان رسوبی تیپ Redbed در سازند قرمز بالایی، شمال باختر زنجان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 480-497

10.22055/aag.2020.29873.1999

آیسان قاسملو؛ حسین کوهستانی؛ میر علی اصغر مختاری؛ افشین زهدی


زمین شناسی و زایش رخداد معدنی آهن حلب 2 در پهنه کانه دار تکاب- تخت سلیمان- انگوران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 44-59

10.22055/aag.2018.22926.1747

فرخنده توفیقی؛ میر علی اصغر مختاری؛ جواد ایزدیار؛ حسین کوهستانی


کاربرد کانی‌شناسی و ژئوشیمی عناصر فرعی و کمیاب در تعیین فازهای حامل عناصر استراتژیک در معدن روی و سرب انگوران ـ جنوب غرب زنجان

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 95-113

10.22055/aag.2017.13937

حافظ مرنگی؛ امیرمرتضی عظیم زاده؛ قاسم نباتیان؛ حسین کوهستانی؛ رامین محمدی نیایی