استفاده از روش رفع پیچش برای از بین بردن اثر انبارش چاه در تعیین پارامترهای مخازن نفتی با استفاده از ابزار چاه آزمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، دانشگده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی نفت، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، ایران

3 گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران

10.22055/aag.2023.43572.2368

چکیده

چاه‌آزمایی یکی از روش‌های مهندسی مخازن جهت شناخت مشخصات چاه، مخزن و محدوده‌ی آن است. با چاه‌آزمایی می‌توان برخی از ویژگی‌های مهم مخازن مانند نفوذپذیری، فشار اولیه، اثر پوسته، هندسه مخزن را محاسبه نمود. بنابراین ارزیابی شرایط تولید چاه، اخذ نمونه‌های سیال و پیش‌بینی سناریوهای توسعه میدان از طریق چاه‌آزمایی میسر خواهد بود. تحلیل و بررسی داده‌های چاه‌آزمایی از تغییر فشار ته‌چاهی بر حسب زمان انجام می‌شود. از آنجا که در زمان‌های آغازین چاه‌آزمایی، تغییرات دبی ته‌چاهی به علت اثر انبارش چاه بسیار زیاد است؛ تفسیر داده‌های چاه‌آزمایی که زمان کوتاهی دارند بسیار مشکل می‌باشد. به همین دلیل نیاز به اندازه‌گیری دقیق دبی از آغاز آزمایش می‌باشد؛ همچنین دستگاه‌های اندازه‌گیری درون‌چاهی بسیار پرهزینه بوده و دقت آن‌ها در دبی‌های پایین، کم است. در صورت مقدور نبودن چاه‌آزمایی طولانی‌مدت، اخذ حداکثر اطلاعات از انجام یک آزمایش نرمال با استفاده از روش‌های تفسیر و آنالیز، بهترین جایگزین است. روش حذف پیچش یکی از روش‌های تفسیر و استخراج اطلاعات چاه‌آزمایی است. روش‌های متفاوتی از حذف پیچش بکار برده می‌شود تا بتوان داده‌های آغازین فشار که تحت تأثیر اثر انبارش می‌باشند را تفسیر نمود. در این پژوهش، جهت تفسیر چاه‌آزمایی در سه چاه از یک مخزن شکافدار ایران، فقط از پاسخ فشاری مربوط به ناحیه انبارش چاه استفاده شده است و نتایج بدست آمده با روش‌ تفسیر چاه‌آزمایی هرنر مقایسه شد. همچنین، در این مطالعه برای حذف پیچش از سه روش موازنه مواد، بتا و راسل استفاده شد، که نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی نسبی و دقت مناسب این روش‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات