اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر منوچهر چیت سازان

مدیریت منابع آب استاد- دانشکده علوم زمین

chitsazan_mscu.ac.ir
+989163114998
0000-0002-8225-7955

مدیر مسئول

دکتر عباس چرچی

زمین شناسی ساختمانی(تکتونیک) استادیار- دانشکده علوم زمین

charchi38scu.ac.ir
+989163096963
0000-0002-6454-2285

دبیر اجرایی

دکتر میرمحمد میری

زمین شناسی - پترولوژی استادیار- دانشکده علوم زمین

m.miriscu.ac.ir
0000-0002-3760-636X

اعضای هیات تحریریه

دکتر یوهان ریت

کانی شناسی منابع دانشکده علوم زمین کاربردی و ژئوفیزیک، دانشگاه مونتان لئوبن، اتریش

pure.unileoben.ac.at/portal/en/persons/johann-raith(07dec195-a668-4601-914c-42c3c48f36a7).html
johann.raithunileoben.ac.at
0000-0002-4546-2319

دکتر علیرضا زراسوندی

زمین شناسی اقتصادی استاد- دانشکده علوم زمین

zarasvandi_ascu.ac.ir
+986133331059
0000-0001-9821-6747

دکترآرش ندری

هیدروژئولوژی دانشکده منابع آب آریزونا، آریزونا، آمریکا

anadriazwater.gov
0000-0002-2119-5228

دکتر نصراله کلانتری

هیدروژئولوژی استاد- دانشکده علوم زمین

n.kalantariscu.ac.ir
+989161130915
0000-0001-7657-8229

دکتر بهرام علیزاده

زمین شناسی نفت استاد- دانشکده علوم زمین

alizadehscu.ac.ir
+986133330136
0000-0002-8033-4080

دکتر تادج اسلاب

موسسه تحقیقات کارست، آکادمی علوم و هنر اسلوونی

izrk.zrc-sazu.si/en/sodelavci/tadej-slabe-en#v
tadej.slabezrc-sazu.si
+386 5 700 19 00
0000-0003-2511-8921

دکتر محسن آروین

سنگ شناسی آذرین- زمین شیمی استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

arvinmail.uk.ir
0000-0003-4928-1176

دکترکاظم رنگ زن

سنجش از دور دانشیار- دانشکده علوم زمین

kazemrangzanscu.ac.ir
+989163130790
0000-0002-4576-6275

دکتر سید علی آقانباتی

چینه شناسی- تکتونیک دانشیار- سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور

aqanabatigsi.ir
0000-0001-9460-6940

دکتر عباس مرادیان

سنگ شناسی- زمین شیمی دانشیار- دانشگاه شهید باهنر کرمان

moradianmail.uk.ac.ir
0000-0002-2576-9698

دکتر بهمن سلیمانی

زمین شناسی نفت استاد- دانشکده علوم زمین

soleimani_bscu.ac.ir
+989161133711
0000-0002-0008-5695

دکتر نوذر سامانی

هیدروژئولوژی استاد- دانشگاه شیراز

samanisusc.ac.ir
+989171184333
0000-0003-3959-8612

دکتر بابک سامانی

تکتونیک و زمین شناسی ساختاری دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

b.samaniscu.ac.ir
00989177176977
0000-0002-7007-9274

دکتر عزت اله رئیسی اردکانی

هیدروژئولوژی استاد- دانشگاه شیراز

e_raeisiyahoo.com
+989171170201
0000-0003-2181-2633

دکتر عادل ساکی

پترولوژی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

adel_sakiscu.ac.ir
00989123461054
0000-0002-1008-7010

دکتر حجت اله رنجبر

سجش از دور استاد دانشکده مهندسی معدن

h.ranjbaruk.ac.ir
+983412121003; +989131420464
0000-0001-9814-4253