دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، مقالات، مهر 1402، صفحه 624-909 
زیست چینه نگاری نهشته های ائوسن پسین-میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در غرب و جنوب شرقی شهرکرد (زاگرس مرکزی)

صفحه 641-660

10.22055/aag.2022.41898.2318

هما ذوالنوریان؛ کبری میربیک سبزواری؛ برزو عسکری پیربلوطی؛ سید وحید شاهرخی؛ سیامک بهاروند


مقایسه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی رودخانه‌های شمال تهران

صفحه 836-856

10.22055/aag.2023.42410.2329

مریم سلیمی؛ حمیدرضا ناصری؛ یاسر نیک پیمان؛ محسن اسلامی زاده


بررسی رخداد کانه زایی در کانسار مس گزخیزان ( باختر سمنان ) ، براساس شواهد زمین شناسی اقتصادی و تکتونیکی

صفحه 892-909

10.22055/aag.2022.39565.2266

زهرا رضایی شاهزاده علی اکبری؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ آناهیتا کی نژاد