دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، مقالات، دی 1400، صفحه 647-954 
ارزیابی تاثیر شکنندگی سنگ‌ها بر قابلیت حفاری آن‌ها

صفحه 671-689

10.22055/aag.2020.31787.2063

سید سجاد کراری؛ مجتبی حیدری؛ جعفر خادمی حمیدی؛ ابراهیم شریفی تشنیزی


پیش‌بینی مناطق مستعد تغذیه آبهای زیرزمینی بر اساس مدل حداکثر آنتروپی

صفحه 723-739

10.22055/aag.2020.29115.1967

مریم سادات جعفرزاده؛ ناصر طهماسبی پور؛ علی حقی زاده؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ حامد روحانی