جداسازی آنومالی‌های ژئوشیمیایی فلز مس با استفاده از روش فرکتال عیار-تعداد (C-N) و سنجش از دور در کانسار مس پورفیری سوناجیل؛ هریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

2 استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه زمین شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

4 گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز کرج

چکیده

کانسار مس پورفیری سوناجیل در 15 کیلومتری شرق شهرستان هرِیس در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این منطقه با جای گیری در بخش فلززایی کمربند ماگمایی ارسباران و وجود منابع غنی مس در این مناطق، از اهمیت بالایی برخوردار است. کانه زایی اغلب از نوع گرمابی با منشأ مختلف و کنترل زمین شناسی ساختاری از فلز مس در منطقه گزارش شده است. تحلیل داده های ژئوشیمیایی ابزاری قدرتمند جهت آشکارسازی مناطق ناهنجار عناصر می باشد. برای دستیابی به این موضوع از روش هندسی فرکتال عیار-تعداد که موقعیت فضایی و الگوی توزیع داده‌های ژئوشیمیایی را مدنظر قرار می دهد استفاده شده است. در جوامع ژئوشیمیایی حاصل از تجزیه فلز مس در 1224 نمونه سنگ مقدار کمینه و بیشینه عیار برای فلز مس به ترتیب 160 ppm و 5600 ppm می باشد. با استفاده از مطالعات سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای ASTER به بارزسازی دگرسانی های گرمابی منطقه پرداخته شد. از محدوده امواج مرئی تا مادون قرمز موج کوتاه (VNIR-SWIR) تصاویر ASTER جهت شناسایی دگرسانی‌ها استفاده شده است. نتایج نشان داد دگرسانی آرژیلیک در مقایسه با سایر دگرسانی‌های منطقه از وسعت بیشتری برخوردار بوده و در تشکیل کانسار مس سوناجیل تاثیر بسزایی داشته است. نتایج این روش‌ها نشان داد که عیار فلز مس در جنوب و جنوب‌غربی افزایش پیدا می کند و در این مناطق عیار فلز مس بسیار بالا است؛ شدت بی‌هنجاری‌های ژئوشیمیایی در نزدیکی ساختارهای زمین‌شناسی مانند گسل‌ها و مناطق برشی افزایش یافته است. کنترل صحرایی نشانگر احتمال بالایی وجود ذخایر معدنی در مناطق هدف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات