تلفیق راه‌کار‌های زمین‌شیمی و مهندسی مخزن جهت بررسی ارتباط جریانی مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی گچساران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده

علی­رغم وجود لایه­های عموماً ناتراوای سازندهای پابده و گورپی در حد فاصل مخازن آسماری و بنگستان، تکتونیک پیچیده و فعال جنوب­غرب ایران امکان ارتباط جریانی این دو مخزن را محتمل جلوه می­دهد. برهمین اساس، تلفیقی از روش­های زمین­شیمی و مهندسی مخزن جهت بررسی ارتباط مخازن مذکور در میدان گچساران مورد استفاده قرار گرفت. شاخص­های زیستی مشخص کردند که هیدروکربن­های این مخازن منشاء­ یکسان از نوع کربناته­مارنی غنی از موادآلی دریایی همراه با مشارکت بخشی مواد آلی قاره­ای داشته، که در محیطی دریایی از نوع احیا نیمه اکسیدی ته­نشین گشته است. همچنین، همه نمونه­ها از درجه بلوغی یکسان درحد مرحله حداکثر تولید هیدروکربن برخوردار می­باشند. علاوه­بر ارتباط ژنتیکی، راه­کارهای زمین­شیمیایی و مهندسی شامل اثر انگشت نفتی، غلظت عناصر سنگین، نتایج آنالیز PVT و تاثیر تزریق گاز به کلاهک مخزن آسماری بر روند فشار هر دو مخزن، ارتباط جریانی مخازن آسماری و بنگستان را نیز به ­اثبات رساندند. نتایج حاصله، برنامه­های مدیریتی و سیانتی این مخازن را کاراتر نموده و امکان برداشت همزمان از دو مخزن از طریق هر چاه را محتمل دانسته، که کاهش چشمگیر هزینه­ها را به­دنبال خواهد داشت. درنهایت، کارایی و اعتبار روش­های زمین­شیمی مخزن، خصوصاً در مراحل اولیه تولید میادین که داده­های فشار در دسترس نمی­باشند، اثبات گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات