دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در شمال‌شرق گچساران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2021.38545.2246

نادر کهن سال قدیم وند؛ سیعد تجلی؛ زهرا ملکی؛ علی سلگی


برآورد میزان فرونشست در دشت پاکدشت با استفاده از تداخل سنجی راداری و تحلیل پارامترهای موثر آب های زیرزمینی و کاربری اراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2021.38696.2251

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران


زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی بخش مارنی سازند فرخی در برش چینه‌شناسی فرخی (ایران مرکزی، غرب طبس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39296.2260

مرضیه نطقی مقدم؛ فرح جلیلی؛ بیتا مصطفوی


کانسار شادان در بلوک لوت: اولین کانسار پورفیری غنی از طلا در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39316.2261

محمد لطفی؛ داود رئیسی؛ سروش مدبری


مطالعه ساختارهای برشی در طول پهنه ی گسلی حصار – کوچوک، جنوب غرب خوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39411.2262

حسن حاجی حسینلو؛ محمد محمد علیزاده مقدم


پترولوژی و ژئو‌شیمی سنگ‌های آتشفشانی جنوب ماهین در پهنه ماگمایی طارم – هشتجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39529.2264

کیوان شیعیان؛ مظفرالدین جمالی؛ سید رضا گل افشانی


کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی چنار، شرق کاشمر: شواهدی از کانی-سازی مس همراه با اکسید آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39598.2267

آزاده ملکزاده شفارودی؛ امید بهنام نیا؛ علیرضا مظلومی بجستان؛ حسین حاجی میرزاجان


بررسی رخداد کانه زایی در کانسار مس گزخیزان ( باختر سمنان ) ، براساس شواهد زمین شناسی اقتصادی و تکتونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39565.2266

زهرا رضایی شاهزاده علی اکبری؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ آناهیتا کی نژاد


کانه‌زائی و زمین‌شیمی عناصر اصلی، کمیاب و نادر خاکی در نهشته منگنز سالاردول، غرب الشتر(استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.39908.2277

سیدوحید شاهرخی؛ طاهر فرهادی نژاد


مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند تله زنگ، پهنه لرستان، غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40037.2280

حمید رضا جعفری زاده؛ ایرج مغفوری مقدم؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی


زیست چینه نگاری آمونیت ها از سازند سرچشمه به سن آپتین در برش حسین آباد، شمال خاوری حوضه کپه داغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40427.2290

مریم بحرانی؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ واچیک هایراپطیان؛ سید محسن آل علی؛ مارکوس ویمسن


ارزیابی و پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت مرند جهـت مصـارف شـرب، صنعت و کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40612.2293

مرتضی نجیب؛ اصغر اصغری مقدم؛ عطا الله ندیری؛ الهام فیجانی


رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری درزون های فارس داخلی و هینترلند بندرعباس (جنوب غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40867.2297

بنفشه سوری؛ وحید احمدی؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی


زمین شیمی زیست محیطی و منشا فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در گرد و غبار خیابان شهرستان ماهشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40935.2298

علیرضا زراسوندی؛ مرضیه اکبرنژاد؛ محسن رضایی؛ رویا آزادی؛ فاطمه راست منش


ارزیابی و پهنه بندی خطر تفرا، گدازه و ابرهای سوزان ناشی از فوران احتمالی آتشفشان بزمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40960.2299

احمد خیاط زاده؛ احمد عباس نژاد؛ حجت اله رنجبر؛ حمید احمدی پور؛ بهنام عباس نژاد


مطالعه زمین شناسی و تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن بنگستان در میدان نفتی کبود جنوب غربی با استفاده از نرم افزار RMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40980.2300

رضا میرزایی محمودآبادی؛ افشین آرمون


جایگاه زمین‌ساختی منطقه حسن‌آباد- شجاع‌آباد بر اساس بررسی‌های زمین‌ساخت ماگمایی (شمال شرق اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.41145.2302

محمد خلج؛ مژگان پورمنصوری


تأثیر ریزساختارها بر پاسخ گرانیتوئید‌ها به شوک حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.41417.2304

لیلا احمدی؛ محمد حسین قبادی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ لیلی ایزدی کیان؛ سیده راضیه جعفری


بررسی تغییرات آلوکم ها و نانوفسیل‌های آهکی در سازند کژدمی: احتمالی بر پیامدهای فعالیت گسلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22055/aag.2022.41943.2321

سعیده سنماری؛ بهزاد سعیدی رضوی