دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه انکلاوهای توده پلوتونیک آستانه و مقایسه آنها با سایر انکلاوهای  موجود در تودههای پلوتونیک شمالغرب زون سنندج- سیرجان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22055/aag.2023.43911.2374

محبوبه طالبی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ مهسا طهماسبی


ریزدماسنجی دگرشکلی در گنبد گنایسی توتک بر اساس ویژگی‌های پتروفابریکی کانی کوارتز‌، کمربند دگرگونی سنندج- سیرجان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.43423.2360

معصومه سلیمانی؛ علی فقیه؛ برهان باقرپور؛ معصومه ادیبی نژاد؛ سیده سعیده سبحانی


استفاده ازتکنیک های یادگیری جمعی بر پایه انتخاب ویژگی برای پیش‌بینی سرعت موج برشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.43470.2364

عابدین هاشم زاده کلواری؛ ایمان زحمت کش


مطالعه الگوی فرایش و سبک دگرشکلی بر اساس داده های ساختاری و دما-سن سنجی، کوهزاد البرز، شمال‌غرب ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.43708.2370

اصغر احمدی؛ ابراهیم غلامی؛ محمدمهدی خطیب؛ سعید معدنی پور؛ علی مهرورز دمیرچی


تعیین سن چین‌خوردگی منطقه لرستان مرکزی بر اساس نیمرخ‌های عرضی بازسازی شده، کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس، منطقه لرستان مرکزی، جنوب‌غرب ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.44099.2383

سرگل داودی؛ حسین حاجی علی بیگی؛ غلامرضا قرابیگلی؛ امیر محمد جمالی


اهمیت اکوگروه‌های اسپورومورفی و پالینوفاسیس در شناخت محیط‌های رسوبی و اقلیم دیرینه نهشته‌های ژوراسیک میانی البرز مرکزی و شرقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.44363.2389

افسانه ده بزرگی؛ فیروزه هاشمی‌یزدی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی


بررسی پس‌لرزه‌ها و تغییر تنش کولمب حاصل از زمین لرزه 1396 ازگله با بزرگای گشتاوری 7/3، ‌باختر ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.44566.2399

خاتون پیردادی؛ مریم آق آتابای؛ عطیه اسحاقی


استفاده از روش رفع پیچش برای از بین بردن اثر انبارش چاه در تعیین پارامترهای مخازن نفتی با استفاده از ابزار چاه آزمایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22055/aag.2023.43572.2368

سیاوش عاشوری؛ امین فدوی پور؛ حمید ظفری ده کهنه


بررسی تنوع شکل‌شناسی میکروب‌سنگ‌ها و آثار اسفنج‌های گذر پرمین به تریاس در منطقه همبست، ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22055/aag.2024.43965.2378

برهان باقرپور؛ معصومه سلیمانی؛ علی فقیه


بررسی مکانیسم تکتونیک برگشتی در پهنه گسلی درونه(شمال لوت)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22055/aag.2024.44037.2381

محمدمهدی خطیب؛ مهین نریمانی؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی


کانه‌زایی، جایگاه چینه‌ای و توزیع عنصری کانی‌های مس‌دار در مس رسوبی تیپ Redbed سرخه در توالی رسوبی سازند قرمز بالایی، شمال شرق تسوج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22055/aag.2024.44201.2385

شقایق سادات هاشم پور؛ سجاد مغفوری؛ ابراهیم راستاد؛ کاوه امینی جاده کناری


ارزیابی ژئوشیمیایی و مقایسه ژنتیکی نفتهای سازندهای فهلیان و یاماما در برخی میادین غرب کارون و جنوب عراق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22055/aag.2024.44308.2388

امیرحسین کلهری؛ حسین رحیم پوربناب؛ مهدی کبرایی


بررسی تحولات دگرگونی دیناموترمال پیشرونده در متابازیت‌های مجموعه قوری با استفاده از نمودارهای فازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22055/aag.2024.44786.2403

میر محمد میری؛ عبدالناصر فضل نیا