دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. شیمی کانی‌های گارنت و تورمالین در لوکوگرانیت مرزیان (شمال ازنا، پهنه سنندج-سیرجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22055/aag.2020.26726.1882

اسماعیل درویشی


3. بارزسازی کانی های آهن دار (زون گوسان) با استفاده از تصاویر ماهواره ای و فن طیف سنجی (مطالعه موردی: شمال ساوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22055/aag.2020.31975.2067

کاظم رنگزن؛ سمیه بیرانوند؛ هوشنگ پورکاسب؛ علیرضا زراسوندی؛ حجت ا... رنجبر


5. دگرگونی پریدوتیت‌های منطقه کال‌کافی (استان اصفهان، ایران مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.29597.1989

قدرت ترابی؛ زهراالسادات زکی پور


6. تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از مدلهای هوشمند با بکارگیری داده‌های ژئوفیزیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.29223.1970

سعید یوسف زاده؛ عطا الله ندیری


7. ارزیابی سینتیکی زایش نفت از سنگ های منشاء احتمالی با استفاده از مدل آرنیوس، در میدان نفتی کیلورکریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.30235.2013

بیژن ملکی؛ ابوذر بازوندی؛ سعیده سنماری؛ پرویز آرمانی


8. کاربرد مطالعات الکترون مایکروپروب در تعیین ژنز کانه زایی کرومیت در منطقه قره‌ناز- علم کندی، باختر زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.30512.2025

پرهام اهرابیان فرد؛ قاسم نباتیان؛ میر علی اصغر مختاری؛ مریم هنرمند؛ حسین کوهستانی


9. بررسی جایگاه زمین ساختی افیولیت ملانژ شمال مکران بر اساس شیمی کانی ها، جنوب خاوری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.31127.2041

عزیزالله بزی؛ محمد مهدی خطیب؛ محمد حسین زرین کوب


10. برآورد میزان تغذیه سالانه قنات‌های دشت گناباد به وسیله روش‌های ایزوتوپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.31413.2050

حجت میرانی مقدم؛ غلامحسین کرمی؛ رحیم باقری


11. ارزیابی رفتار زمین-آب-شیمیایی و مخاطره سلامت فلوئوراید در توابع شهرستان اهر، استان آذربایجان‌ شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.31481.2049

رامین سلماسی


12. بررسی میانبارسیال و شیمی کانی‌های اسفالریت و کالکوپیریت در ذخایر سرب و روی باباقله و گل زرد (بخش مرکزی زون سنندج- سیرجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.31605.2060

علیرضا زراسوندی؛ الهام پورشیخی؛ عادل ساکی


13. بررسی زمین شناسی، کانی‌شناسی و مطالعات سیالات درگیر، محدوده‌ی معدنی آنتیموان بندان - نیگنان (خراسان جنوبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.31652.2058

محیا منوچهری نیا؛ مهدی صفری؛ ملیحه نخعی


14. ارزیابی ژئوشیمیایی و پیوستگی مخزنی نفتهای مخازن آسماری و بنگستان میدان دهلران واقع در ناحیه دزفول شمالی، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.31762.2062

فرید تژه؛ بیژن بیرانوند؛ هرمز قلاوند؛ محمدرضا کمالی؛ رحیم باقری


15. جانمایی بهینه چاه های توسعه ای و تکمیلی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از روش های زمین آماری و به کارگیری تابع هدف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.32055.2068

معصومه کریمی؛ فرهاد محمد تراب؛ امین حسین مرشدی


16. تخمین تراکم شکستگی در مخازن کربناته با استفاده از آنالیز داده XMAC ، STAR و VDL : مطالعه موردی مخزن آسماری میدان آغاجاری، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.32437.2086

بهمن سلیمانی؛ قاسم ساعدی؛ بابک سامانی


17. دگرسانی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار سرب و روی‌دار چاه‌نقره، شمال‌غرب بیرجند، بلوک لوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.32440.2088

آزاده ملکزاده شفارودی؛ محمد حسن کریم پور؛ مریم جاویدی مقدم


18. کاربرد مدل Order Matrix در تحلیل تعادل آبراهه‌ها و سازندهای زمین‌شناسی حوضه سیمره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.32511.2091

زینب محمدخانی؛ هیوا علمیزاده؛ زیبا بتوندی


19. تحلیل تنش و فشار منفذی با استفاده از الگوی مکانی رگه‌های کوارتز، جنوب شرق همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.32995.2104

بابک سامانی


20. استفاده از رویکردهای چندمعیاره جهت مکان‌‌یابی دفن زباله (منطقه مورد مطالعه: شهر بیرجند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.33092.2108

حمید کاردان مقدم؛ حسین کاردان مقدم


21. بررسی توزیع، آلودگی و خطر سلامت فلزات سنگین در غبار خیابان کلان شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.33119.2110

میثم رستگاری مهر؛ امیرحسین روشنک منش؛ عطا شاکری


22. تعیین منشا شورابه ها با روش های هیدروژئوشیمیایی(مطالعه موردی: پایین دست سد سیمره، استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.33519.2120

همایون مقیمی؛ راوش فرتاش


23. پی جویی و اکتشاف منابع آب استراتژیک سازند سخت و کارستی ، جهت تامین آب شرب شهرستان میانه در شرایط بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.33531.2121

عبدالرضا واعظی؛ علی سپهری پور


24. بررسی ریزرخساره ها، مدل رسوبی و خصوصیات ژئوشیمی آلی سازند گرو در تاقدیس خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.33549.2122

شکوفه موری؛ ایرج مغفوری مقدم؛ یاسین عبدی؛ قمرناز دارابی ظفری


25. ارزیابی توان هیدروکربن‌زایی و مدل‌سازی بلوغ حرارتی میان‌لایه‌های شیلی سازند فراقون در میدان گازی نار، فارس ساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.33749.2125

محمدحسین صابری؛ اشکان ملکی


26. انتخاب چاه کاندیدا و بهینه‌سازی پارامترها در تکنیک فشار ته‌چاهی ثابت حفاری با فشار مدیریت‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2020.34378.2141

مسعود حقیقی؛ علی نخعی


27. زمین‌شیمی، کانی‌شناسی و زایش کانسار آهن- مس درب بهشت، زیرپهنه دهج ـ ساردوئیه، کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22055/aag.2019.27568.1905

قدرت‌اله رستمی پایدار؛ منصور عادل پور


28. ژئوشیمی و منشأ کانسار آهن منگنزدار شمس آباد، استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22055/aag.2020.34519.2146

زهره مربوطی؛ فرهاد احیاء؛ قدرت‌اله رستمی پایدار؛ سارا ملکی خیمه سری


30. طراحی مدل مفهومی برای پایگاه داده مکانی ژئوشیمیایی چاه‌های نفت: مطالعه‌ی موردی میدان نفتی گچساران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22055/aag.2020.34231.2137

کاظم رنگزن؛ راضیه کریمیان؛ مصطفی کابلی زاد ه


32. بررسی بافت ساختاری محدوده گسل چهارستون – دشوان، شمال غرب سلماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22055/aag.2020.33165.2112

حسن حاجی حسینلو


33. بررسی منابع هیدروترمال در گستره تونل انتقال آب سد صفا به گلزار، استان کرمان، با استفاده از سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22055/aag.2020.33156.2111

مجید کاظمی؛ نصرالله کلانتری؛ سجاد زارعی؛ مهدی ایل بیگی


34. پیش‌بینی مناطق مستعد تغذیه آبهای زیرزمینی بر اساس مدل حداکثر آنتروپی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

10.22055/aag.2020.29115.1967

مریم سادات جعفرزاده؛ ناصر طهماسبی پور؛ علی حقی زاده؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ حامد روحانی


35. تلفیق شاخص های ژئوتکنیکی و زیست محیطی با استفاده از روش فازی تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

10.22055/aag.2020.34303.2138

غلامرضا لشکری پور؛ رامین کرمی؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس


36. تعیین زایش و ماهیت سیال کانه‌دار در معدن طلا سنجده، ایران مرکزی با استفاده از مطالعات ریزدماسنجی سیالات درگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.28994.1961

سیده نرگس ساداتی؛ زهرا نوریان رامشه؛ محمد یزدی


37. تحلیل ناپیوستگی‌ها در مجموعه معدنی سنگ ساختمانی لاشتر (جنوب اصفهان) و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.31733.2061

پریسا تن زده؛ علی فرضی پور صائین؛ همایون صفایی


38. ارزیابی تاثیر شکنندگی سنگ‌ها بر قابلیت حفاری آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.31787.2063

مجتبی حیدری؛ سید سجاد کراری؛ جعفر خادمی حمیدی؛ ابراهیم شریفی تشنیزی


40. تعیین منشاء اورانیوم و ارزیابی ریسک سلامت آن در آبخوان تهلاب، منطقه زمین گرمایی تفتان- جنوب شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.32135.2072

عطا شاکری؛ پریسا پرویز؛ محسن رضایی؛ مجتبی نوری


41. تعیین منشاء شوری، دما و سولفید هیدروژن بزرگ ترین چشمه گوگردی ایران، چشمه گوگردی و آبگرم چنگوله، غرب استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.33731.2124

صادق علیمرادی؛ حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ حاجی کریمی


42. مطالعه زمین‌شناسی مهندسی و تحلیل پایداری دامنه سنگی آهک کارستی خرم‌آباد در محل آبشار مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.33794.2127

مهدی کرمی؛ مجتبی رحیمی شهید؛ غلامرضا لشکری پور


43. بهبود ارزیابی پتروفیزیکی مخزن آسماری با استفاده از روش توموگرافی میان‌چاهی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.34099.2131

عرفان ملکی؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ سید علی معلمی؛ ولی مهدی پور


46. "کوتنوهوریت" : پایگاه داده های کانی شناختی و انواع دگرسانی ها در کانسار کوشک (بافق، ایران مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.34493.2145

سینا اسدی؛ عباس ذوالفقاری


47. ارزیابی مخاطرات زیست محیطی ناحیه تسوج براساس روش تصمیم گیری چند متغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.34656.2154

افسانه همت پور؛ محمد حسنپورصدقی؛ نصیر عامل


48. ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند پابده در شمال باختری کرمانشاه با استفاده از پیرولیز راک – ایول 6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.34858.2159

کبری میربیک سبزواری؛ مصطفی صداقت نیا؛ شکوفه موری؛ احمد عبیات


49. بایوزوناسیون فرامینیفرها و الیگوستژینیدهای آلبین پسین - تورونین میانی در یال جنوبی تاقدیس خامی (شرق زون ایذه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.34912.2160

مهتاب دوستی مهاجر؛ مسیح افقه؛ محمدصادق دهقانیان؛ سیدجمال شیخ ذکریایی


50. شبیه‌سازی و بهینه‌سازی چند‌منظوره تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی بر اساس مکانیسم توسعه پاک و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22055/aag.2020.35101.2167

حمید رضا ماجدی؛ حسین فتحیان؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ نرگس ظهرابی


51. ارزیابی منشا زمین شناسی و پراکنش ژئوشیمیایی فلزات سنگین در رسوبات چشمه های شورابه ای استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

10.22055/aag.2020.35770.2182

محسن رضایی؛ علیرضا زراسوندی؛ علی اژدری؛ سید ساجدین موسوی؛ مجید حیدری


52. پتروگرافی و ژئوشیمی آلی سازندهای گرو و سرگلو در ناحیه لرستان به منظور ارزیابی منابع هیدروکربنی نامتعارف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22055/aag.2021.27418.1899

بهزاد خانی؛ محمدرضا کمالی؛ مریم میرشاهانی؛ محمود معماریانی؛ محمود برگریزان


54. مطالعه زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌شناسی و چگونگی رخداد کانه‌زایی کانسار مس دیان، جنوب دامغان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22055/aag.2021.27902.1911

فرج اله فردوست؛ اکبر عبدالهی حیدرباغی؛ الهام ناهیدی فر


55. بررسی رفتار عناصر نادر خاکی و کمیاب در کانسار مس پورفیری سرکوه، کرمان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.22055/aag.2021.35086.2166

علیرضا زراسوندی؛ میلاد طاهری؛ محسن رضایی( زمین شناسی اقتصادی)


56. دگرشکلی ترافشارشی راستگرد در طول پهنه ی برشی چالدران، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

10.22055/aag.2021.34977.2163

سید علی رسول زاده؛ علی سلگی؛ حسن حاجی حسینلو؛ زهرا ملکی