موضوعات = زمین شناسی کواترنری
بررسی منشا رسوبات آواری کواترنر سواحل جنوبی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22055/aag.2023.42612.2336

حسین باقری؛ کاظم درویش بسطامی