موضوعات = زمین شناسی مهندسی
استخراج نقشه ناهنجاری پرتوسنجی گاما در در یکی از مناطق پرتوزای ایران مرکزی به منظوراکتشاف اورانیوم با استفاده از پهپاد پایشگر خودکار: مطالعه میدانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.22055/aag.2022.41873.2316

هادی اردینی؛ امیرمحمد بیگ زاده؛ حجت اله ماهانی


مدلسازی عددی تراکم دینامیکی خاک با استفاده از روش تفاضل محدود

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 60-68

10.22055/aag.2018.23603.1769

مرتضی بختیاری؛ احسان کمال پور اصل؛ جواد احدیان