موضوعات = زمین شناسی مهندسی
بازنگری تحلیل‌های خطر زلزله اهواز با توجه به وضعیت گسل اهواز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22055/aag.2024.44810.2405

ساسان معتقد؛ نصراله افتخاری؛ لطف اله عمادعلی؛ هادی صیادپور


مدلسازی عددی تراکم دینامیکی خاک با استفاده از روش تفاضل محدود

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 60-68

10.22055/aag.2018.23603.1769

مرتضی بختیاری؛ احسان کمال پور اصل؛ جواد احدیان