موضوعات = چینه شناسی
اهمیت اکوگروه‌های اسپورومورفی و پالینوفاسیس در شناخت محیط‌های رسوبی و اقلیم دیرینه نهشته‌های ژوراسیک میانی البرز مرکزی و شرقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.44363.2389

افسانه ده بزرگی؛ فیروزه هاشمی‌یزدی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی


بررسی تنوع شکل‌شناسی میکروب‌سنگ‌ها و آثار اسفنج‌های گذر پرمین به تریاس در منطقه همبست، ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22055/aag.2024.43965.2378

برهان باقرپور؛ معصومه سلیمانی؛ علی فقیه


زیست چینه نگاری نهشته های ائوسن پسین-میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در غرب و جنوب شرقی شهرکرد (زاگرس مرکزی)

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 641-660

10.22055/aag.2022.41898.2318

هما ذوالنوریان؛ کبری میربیک سبزواری؛ برزو عسکری پیربلوطی؛ سید وحید شاهرخی؛ سیامک بهاروند