موضوعات = زمین شناسی ساختمانی
پهنه‌بندی ساختاری رشته کوه‌های ارسباران در شمال فلات آذربایجان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-82

10.22055/aag.2019.23794.1784

نرجس غضنفری؛ بهزاد زمانی قره چمنی؛ فاطمه مصباحی


تحلیل ساختاری و ژئودینامیکی سیستم گسلی تفت، بر اساس هندسه و چگالی فرکتالی سیستم گسلی آن، غرب و جنوب غرب یزد

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 95-105

10.22055/aag.2019.24070.1791

حسین حاجی علی بیگی؛ مهناز ندایی؛ بابک سامانی؛ وحید ارامشیان