موضوعات = زمین شناسی نفت
استفاده ازتکنیک های یادگیری جمعی بر پایه انتخاب ویژگی برای پیش‌بینی سرعت موج برشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.43470.2364

عابدین هاشم زاده کلواری؛ ایمان زحمت کش


تحلیل میدان تنش و تاثیر آن بر پایداری دیواره چاه و انتخاب مسیر بهینه حفاری در سازند آسماری میدان نفتی اهواز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22055/aag.2023.42695.2340

محمد رضا عرب حلوایی باقری؛ سیاوش عاشوری؛ محمد آبدیده


استفاده از روش رفع پیچش برای از بین بردن اثر انبارش چاه در تعیین پارامترهای مخازن نفتی با استفاده از ابزار چاه آزمایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22055/aag.2023.43572.2368

سیاوش عاشوری؛ امین فدوی پور؛ حمید ظفری ده کهنه