موضوعات = آب شناسی
مقایسه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی رودخانه‌های شمال تهران

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 836-856

10.22055/aag.2023.42410.2329

مریم سلیمی؛ حمیدرضا ناصری؛ یاسر نیک پیمان؛ محسن اسلامی زاده


بررسی اثر مقیاس در برآورد مقدار نشت آب از مخزن و تکیه‌گاه سد بهشت‌آباد

دوره 8، شماره 3، آبان 1397، صفحه 20-28

10.22055/aag.2018.26536.1874

حسین عابدیان؛ غلامحسین کرمی؛ حاجی کریمی


پیش‌بینی رفتار آبخوان دشت مهران) استان ایلام) با استفاده ازمدل GMS

دوره 8، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-8

10.22055/aag.2019.24171.1799

یگانه قمری قلعه؛ حاجی کریمی؛ مرضیه سعیدی