کلیدواژه‌ها = چینه نگاری سکانسی
چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در شمال‌شرق گچساران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 161-175

10.22055/aag.2021.38545.2246

سیعد تجلی؛ نادر کهن سال قدیم وند؛ زهرا ملکی؛ علی سلگی


یافته های جدیدی از چینه نگاری سکانسی سازند روته در شمال البرز مرکزی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 193-207

10.22055/aag.2019.30273.2014

ایرج مغفوری مقدم؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا چگینی؛ مسعود لطف پور لطف پور