کلیدواژه‌ها = ASTER
جداسازی آنومالی‌های ژئوشیمیایی فلز مس با استفاده از روش فرکتال عیار-تعداد (C-N) و سنجش از دور در کانسار مس پورفیری سوناجیل؛ هریس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22055/aag.2024.44380.2392

گوهر فرج پور خزاعی؛ محمد یزدی؛ بهمن رحیم زاده؛ شهره حسن پور