کلیدواژه‌ها = دگرسانی
تحلیل ساختاری، دگرسانی، کانی سازی طلا- مس و مطالعه سیالات درگیر در jog اتساعی شمال شرق کاشمر

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-19

10.22055/aag.2017.13426

علیرضا الماسی؛ محمد حسن کریم پور؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی؛ بهنام رحیمی