کلیدواژه‌ها = پتروگرافی
ارزیابی محیط رسوبی و کیفیت مخزنی سازند بورگان در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 436-451

10.22055/aag.2020.31561.2055

آراد کیانی؛ محمدحسین صابری؛ بهمن زارع نژاد؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ نسیم رحمانی


آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد)

دوره 6، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-14

10.22055/aag.2016.12385

سعید علیقلی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ مرتضی رزم آرا