کلیدواژه‌ها = سازند آسماری
زیست چینه نگاری نهشته های ائوسن پسین-میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در غرب و جنوب شرقی شهرکرد (زاگرس مرکزی)

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 641-660

10.22055/aag.2022.41898.2318

هما ذوالنوریان؛ کبری میربیک سبزواری؛ برزو عسکری پیربلوطی؛ سید وحید شاهرخی؛ سیامک بهاروند


مدل سازی دوبعدی مرزهای تیز (شارپ باندری) داده های مگنتوتلوریک به منظور تشخیص ساختارهای هیدروکربوری منطقه گچساران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

10.22055/aag.2019.17774.1558

شهاب البرزیان جونقانی؛ علی مرادزاده؛ رضا قائدرحمتی؛ علی نجاتی کلاته؛ محمد فیلبندی کشکولی


مطالعه محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی لالی، کارون و مسجد سلیمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 98-113

10.22055/aag.2016.12149

مهناز دهقان زاده؛ میر رضا موسوی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی