کلیدواژه‌ها = ایران مرکزی
تغییرات جنبش امتدادلغز نئوژن-کواترنری گسل رباط کریم در شمال ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22055/aag.2024.46344.2442

زهره سادات مهرابیان؛ شهریار صادقی؛ زینب داودی


مطالعه کانی‌شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک در محدوده اکتشافی آهن-منگنز بندچرک، پهنه انارک، ایران مرکزی

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 714-743

10.22055/aag.2022.41738.2313

مینا شاهین؛ زهرا اعلمی نیا؛ علی‌خان نصر اصفهانی؛ حمزه صادقی سرخنی


بررسی رخداد کانه زایی در کانسار مس گزخیزان ( باختر سمنان ) ، براساس شواهد زمین شناسی اقتصادی و تکتونیکی

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 892-909

10.22055/aag.2022.39565.2266

زهرا رضایی شاهزاده علی اکبری؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ آناهیتا کی نژاد


زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دریایی الیگوسن برش بوجان برمبنای نانوفسیل‌های آهکی (جنوب غرب کرمان، ایران مرکزی)

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 910-924

10.22055/aag.2022.40375.2289

محمد شه مرادی فهرجی؛ مسیح افقه؛ مرضیه نطقی مقدم؛ کورس یزدجردی؛ بیتا مصطفوی