کلیدواژه‌ها = میدان نفتی منصوری
استفاده ازتکنیک های یادگیری جمعی بر پایه انتخاب ویژگی برای پیش‌بینی سرعت موج برشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.43470.2364

عابدین هاشم زاده کلواری؛ ایمان زحمت کش


زمین شیمی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در میدان نفتی منصوری، جنوب‌غرب ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 27-40

بهرام علیزاده؛ ندا جنت مکان؛ هرمز قلاوند؛ علی غبیشاوی