کلیدواژه‌ها = محیط رسوبی
زیست‌چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های نهشته‌های الیگو- میوسن سازند آسماری در شمال خاور ایلام، حوضه لرستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22055/aag.2024.44604.2400

قاسم شیر محمدی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ رحمان آزاد بخت


تاریخچه رسوبی حوضه گرو (بریازین-آلبین) در زاگرس چین‌خورده، لرستان: اشاره‌ای بر تحلیل رخساره‌ای، محیط‌ رسوبی و شرایط دیرینه بوم‌شناختی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 635-662

10.22055/aag.2021.37615.2227

محمود شرفی؛ ئارام بایت گل؛ رحیم باقری؛ محمد علی کاووسی؛ مهراب رشیدی؛ منوچهر دریابنده؛ زیبا زمانی


یافته های جدیدی از چینه نگاری سکانسی سازند روته در شمال البرز مرکزی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 193-207

10.22055/aag.2019.30273.2014

ایرج مغفوری مقدم؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا چگینی؛ مسعود لطف پور لطف پور


بررسی و تفکیک محیط های رسوبی کواترنری در دشت خوزستان

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 49-64

10.22055/aag.2017.21931.1702

احمد عبیات؛ علی اژدری؛ محمد جودکی؛ جواد درویشی خاتون آبادی


مطالعه محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی لالی، کارون و مسجد سلیمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 98-113

10.22055/aag.2016.12149

مهناز دهقان زاده؛ میر رضا موسوی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی


تجزیه و تحلیل محیط رسوبی جلگه سیلابی و محیط پیرامونی رودخانه در جلگه میناب

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 93-103

مجمد مهدی حسن زاده؛ احمد نوحه گر؛ مریم حیدرزاده