کلیدواژه‌ها = محیط رسوبی
رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری درزون های فارس داخلی و هینترلند بندرعباس (جنوب غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.40867.2297

بنفشه سوری؛ وحید احمدی؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی


تاریخچه رسوبی حوضه گرو (بریازین-آلبین) در زاگرس چین‌خورده، لرستان: اشاره‌ای بر تحلیل رخساره‌ای، محیط‌ رسوبی و شرایط دیرینه بوم‌شناختی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 635-662

10.22055/aag.2021.37615.2227

محمود شرفی؛ ئارام بایت گل؛ رحیم باقری؛ محمد علی کاووسی؛ مهراب رشیدی؛ منوچهر دریابنده؛ زیبا زمانی


یافته های جدیدی از چینه نگاری سکانسی سازند روته در شمال البرز مرکزی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 193-207

10.22055/aag.2019.30273.2014

ایرج مغفوری مقدم؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا چگینی؛ مسعود لطف پور لطف پور


بررسی و تفکیک محیط های رسوبی کواترنری در دشت خوزستان

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 49-64

10.22055/aag.2017.21931.1702

احمد عبیات؛ علی اژدری؛ محمد جودکی؛ جواد درویشی خاتون آبادی


مطالعه محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی لالی، کارون و مسجد سلیمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 98-113

10.22055/aag.2016.12149

مهناز دهقان زاده؛ میر رضا موسوی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی


تجزیه و تحلیل محیط رسوبی جلگه سیلابی و محیط پیرامونی رودخانه در جلگه میناب

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 93-103

مجمد مهدی حسن زاده؛ احمد نوحه گر؛ مریم حیدرزاده