کلیدواژه‌ها = زاگرس
زیست‌چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های نهشته‌های الیگو- میوسن سازند آسماری در شمال خاور ایلام، حوضه لرستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22055/aag.2024.44604.2400

قاسم شیر محمدی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ رحمان آزاد بخت


مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند تله زنگ، پهنه لرستان، غرب ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 469-482

10.22055/aag.2022.40037.2280

حمید رضا جعفری زاده؛ ایرج مغفوری مقدم؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی


تاریخچه رسوبی حوضه گرو (بریازین-آلبین) در زاگرس چین‌خورده، لرستان: اشاره‌ای بر تحلیل رخساره‌ای، محیط‌ رسوبی و شرایط دیرینه بوم‌شناختی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 635-662

10.22055/aag.2021.37615.2227

محمود شرفی؛ ئارام بایت گل؛ رحیم باقری؛ محمد علی کاووسی؛ مهراب رشیدی؛ منوچهر دریابنده؛ زیبا زمانی


چینه نگاری سکانسی و رابطه آن با کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میدان‌های نفتی جنوب غربی حوضه زاگرس

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 520-536

10.22055/aag.2021.36567.2204

محمدرضا اصغری؛ داود جهانی؛ سید جمال الدین شیخ زکریایی؛ مهران آرین؛ سید محسن آل علی


ارزیابی محیط رسوبی و کیفیت مخزنی سازند بورگان در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 436-451

10.22055/aag.2020.31561.2055

آراد کیانی؛ محمدحسین صابری؛ بهمن زارع نژاد؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ نسیم رحمانی


تحلیل کمی توزیع طولی و تراکم گسل های بزرگ مقیاس در ناحیه زاگرس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 40-52

چاوه ری بایزیدی؛ سید ناصر هاشمی


پتروگرافی و زمین‌شیمی دولومیت‌های سازند سورمه در منطقه فارس داخلی، جنوب باختری ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1390، صفحه 67-76

علی حسین جلیلیان؛ یعقوب لاسمی؛ علی آقانباتی