کلیدواژه‌ها = عناصر کمیاب
ژئوشیمی و منشأ کانسار آهن منگنزدار شمس آباد، استان مرکزی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 536-556

10.22055/aag.2020.34519.2146

زهره مربوطی؛ فرهاد احیاء؛ قدرت‌اله رستمی پایدار؛ سارا ملکی خیمه سری


زمین شیمی سنگ های ادراری به عنوان یکی از بیومینرال های آسیب رسان؛ مطالعه موردی استان فارس

دوره 4، شماره 3، مهر 1393، صفحه 42-50

نسرین یاور عشایری؛ بهنام کشاورزی؛ علیرضا زراسوندی؛ فرید مر