کلیدواژه‌ها = زمین شیمی
تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند

دوره 4، شماره 2، تیر 1393، صفحه 25-40

مریم جاویدی مقدم؛ محمد حسن کریم پور؛ محمد رضا حیدریان شهری؛ آزاده ملک زاده شفارودی