کلیدواژه‌ها = آهک
بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی تثبیت شده با آهک و الیاف شیشه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 137-153

10.22055/aag.2019.29538.1985

امین جمشیدی؛ رسول یازرلو؛ امین مجیدی حسن آبادی؛ امین محمودی مقدم


تاثیر آهک و سیمان بر خصوصیات تورمی خاک رس سولفاته

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 44-50

10.22055/aag.2016.12707

اکبر چشمی؛ علی اسحاقی؛ جعفر حسن پور