کلیدواژه‌ها = رخساره
چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در شمال‌شرق گچساران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 161-175

10.22055/aag.2021.38545.2246

سیعد تجلی؛ نادر کهن سال قدیم وند؛ زهرا ملکی؛ علی سلگی


رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپال، در جنوب غرب ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 46-59

مجتبی ذاکری؛ سید رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد؛ اسد اله محبوبی؛ امیر صابری