کلیدواژه‌ها = هیدروژئوشیمی
مقایسه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی رودخانه‌های شمال تهران

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 836-856

10.22055/aag.2023.42410.2329

مریم سلیمی؛ حمیدرضا ناصری؛ یاسر نیک پیمان؛ محسن اسلامی زاده


هیدروژئوشیمی عناصر نادر خاکی در چشمه های گرمابی و سرد آتشفشان تفتان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 28-39

10.22055/aag.2015.11288

عطا شاکری؛ سید کاظم قریشی نیا؛ بهزاد مهرابی


ارزیابی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1393، صفحه 33-41

امین رستمی زرین آبادی؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ غلامحسین کرمی


هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در معدن ذغال سنگ زیرآب

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 37-48

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ علی مهرابی نژاد