کلیدواژه‌ها = شکستگی
بررسی ساختاری و فرکتالی پایانه جنوبی گسل نهاوند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22055/aag.2024.45042.2414

لیلی ایزدی کیان؛ رضا علیپور؛ یزدان شهریاری


نقش گسل‌ها در الگوی دگرریختی محدوده کانسار سرب و نقره (روی) آهنگران، جنوب باختر همدان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.22055/aag.2024.46278.2441

رضا علی پور


بررسی هندسی و کینماتیکی شکستگی‌های محدوده تاقدیس دارا، فرو افتادگی دزفول جنوبی

دوره 6، شماره 2، تیر 1395، صفحه 41-51

10.22055/aag.2016.12388

سعید محمدی اصل؛ علی فرضی پور صائین؛ همایون صفایی