کلیدواژه‌ها = مخزن آسماری
استفاده ازتکنیک های یادگیری جمعی بر پایه انتخاب ویژگی برای پیش‌بینی سرعت موج برشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.43470.2364

عابدین هاشم زاده کلواری؛ ایمان زحمت کش


رخساره های الکتریکی و انطباق آنها با تراکم شکستگی ها در مخزن آسماری میدان نفتی لالی

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-9

بهمن سلیمانی؛ علی غبیشاوی؛ امیدرضا توسلی کجانی


کاربرد داده‌های هیدروشیمیایی در مطالعه هیدرودینامیک مخزن آسماری، میدان نفتی کرنج

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-13

بهمن سلیمانی؛ سید احسان ابراهیمی؛ موسی ظهراب زاده