کلیدواژه‌ها = خصوصیات ژئوتکنیکی
بررسی تاثیر نمک سدیم کلرید بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک لس

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 192-206

10.22055/aag.2021.34695.2156

رسول یازرلو؛ امین جمشیدی؛ سینا زارع؛ کاوه میار


بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی تثبیت شده با آهک و الیاف شیشه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 137-153

10.22055/aag.2019.29538.1985

امین جمشیدی؛ رسول یازرلو؛ امین مجیدی حسن آبادی؛ امین محمودی مقدم


مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه سنگ‌های سازندآغاجاری در شرق و جنوب شرق اهواز

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 21-33

محمد حسین قبادی؛ بهروز رفیعی؛ ساجدالدین موسوی؛ نرگس آریا فر