کلیدواژه‌ها = GIS
پتانسیل‌یابی و بررسی ژئوشیمیایی مناطق امیدبخش کرومیت در شمال‌شرق شاهرود؛ کمربند فلززایی جٌغٌتای-سبزوار

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 517-536

10.22055/aag.2022.41587.2309

محمدامین جعفری؛ حامد کاچار؛ علی زینالی؛ مجید فخری؛ حکمت اله محمدخانلو؛ علیرضا زراسوندی


ارزیابی و بهبود عدم قطعیت های موجود در داده‌های رادار اهواز با تاکید بر کالیبراسیون رابطهZ-R

دوره 3، شماره 3، مهر 1392، صفحه 31-42

علی محمد آخوند علی؛ فریدون راد منش؛ سید یحیی میرزائی؛ محمدرضا شریفی


پتانسیل یابی منابع زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی در مقیاس 1:250000 با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در محیط GIS

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 105-116

صبا کی نژاد؛ احمد رضا مختاری؛ نادر فتحیان پور؛ محمدرضا ایران نژادی