کلیدواژه‌ها = اهواز
مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه سنگ‌های سازندآغاجاری در شرق و جنوب شرق اهواز

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 21-33

محمد حسین قبادی؛ بهروز رفیعی؛ ساجدالدین موسوی؛ نرگس آریا فر


بررسی اثر پدیده گرد و غبار بر میزان جذب فلزات سنگین در سه گونه منتخب گیاهی و خاک آنها در شهر اهواز

دوره 1، شماره 2، دی 1390، صفحه 101-112

علیرضا زراسوندی؛ فاطمه راست منش؛ هوشنگ پورکاسب؛ زهرا آذرمی