کلیدواژه‌ها = سیالات درگیر
بررسی تحول سیال کانی ساز کانسارهای مس رگه‌ای گرمابی: بر اساس مطالعات سیالات درگیر در منطقه چاه موسی (شمال ایران مرکزی)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 116-135

10.22055/aag.2021.34599.2152

مهدی خلج؛ علی اکبر حسن نژاد؛ حسن علیزاده؛ امیر حاجی بابائی؛ قاسم قربانی


تحلیل ساختاری، دگرسانی، کانی سازی طلا- مس و مطالعه سیالات درگیر در jog اتساعی شمال شرق کاشمر

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-19

10.22055/aag.2017.13426

علیرضا الماسی؛ محمد حسن کریم پور؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی؛ بهنام رحیمی