کلیدواژه‌ها = بلوک لوت
کانسار شادان در بلوک لوت: اولین کانسار پورفیری غنی از طلا در ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 299-319

10.22055/aag.2022.39316.2261

محمد لطفی؛ داود رئیسی؛ سروش مدبری


مطالعات کانی‌سازی، دگرسانی و زمین شیمی در سطح و حفاری‌های اکتشافی و تفسیر داده‌های IP/RS در شمال منطقه مهرخش

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 82-92

10.22055/aag.2015.11709

مریم جاویدی مقدم؛ محمد حسن کریم پور؛ محمدرضا حیدریان شهری؛ آزاده ملک زاده شفارودی