کلیدواژه‌ها = سازند گچساران
ارزیابی منشا زمین شناسی و پراکنش ژئوشیمیایی فلزات سنگین در رسوبات چشمه های شورابه ای استان خوزستان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 349-364

10.22055/aag.2020.35770.2182

محسن رضایی؛ علیرضا زراسوندی؛ علی اژدری؛ سید ساجدین موسوی؛ مجید حیدری؛ نادیا عزیزی


ارزیابی اختلاط منابع آبی آبخوان های کارستی، مطالعه موردی چشمه کارستی گرو واقع در شرق خوزستان

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 65-75

10.22055/aag.2017.21705.1693

منوچهر چیت سازان؛ سحر شاچری؛ سید یحیی میرزایی؛ سید طارق عبودی


مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سازند گچساران در منطقه رامهرمز (مخزن سد جره)، شرق خوزستان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-12

محمد حسین قبادی؛ محمد محمدیان؛ حسن محسنی؛ رامین کرمی