نویسنده = ���������� ��������
چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در شمال‌شرق گچساران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2021.38545.2246

نادر کهن سال قدیم وند؛ سیعد تجلی؛ زهرا ملکی؛ علی سلگی