نویسنده = ������ ������ �������� �������� ��������
چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در شمال‌شرق گچساران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 161-175

10.22055/aag.2021.38545.2246

سیعد تجلی؛ نادر کهن سال قدیم وند؛ زهرا ملکی؛ علی سلگی